Nga 1 janari çmimi i ujit rritet me 20 lekë

Enti Rregullator i Ujit miraton vendimin për rritjen e çmimit të ujit në Tiranë.

ERU miratoi vemdimin e këshillit bashkiak të Tiranës i cili në janar 2017 vendosi rritjen e çmimit të ujit të pijshëm me 20 lekë për m3, nga 45 lek/ m3 në 65 lekë/m3.

Ky vendim hyn në fuqi më 1 janar 2018 dhe është i vlefshëm deri në miratimin e tarifave të reja.

Ja tabelat

ONews

Aktualitet