Ky është treni i cili kalon dy herë në ditë përmes shtëpive

Dy herë në ditë, një tren me shpejtësi kalon nëpër një lagje banimi në lagjen e vjetër të Hanoi.

Dyqanet mbyllen, fëmijët mbahen të sigurt në ambiente të mbyllura, dhe biçikletat tërhiqen në anën e rrugës vetëm para se treni të kalojë.

Banorët e rrugës mbahen fort pas mureve ose dyerve kur kalon treni i cili në jo pak raste thuhet së shkakton dëme në shtëpitë rreth tij.

Aktualitet