Sa e pavlerë që është dynjaja

Kur ndërron jetë, për ty thonë ku është trupi i vdekur dhe nuk të thërrasin me emër!

Kur përgatiten për të falur namazin, thonë na sillni xhenazen dhe nuk të thërrasin me emër!

Kur të dërgojnë në varreza dhe bëhen gati për të varrosur, thonë afroni të vdekurin dhe nuk të thërrasin me emër!

Pranda  mos u mashtron nga fisi, të mos ju mashtrojë pozita, të mos ju mashtrojë pasuria dhe prejardhja.

Kuptoje se sa e pavlerë që është dynjaja dhe sa e madhe që është ajo drejt asaj që jemi nisur (ahireti)!

Aktualitet