Teknologjia në ndihmë të të verbërve

Pajisja e quajtur ‘OrCam’ përbëhet nga një aparature teknologjike optike me karakter njohës qe lejon personat te lexojnë.

Kamera është në gjendje të lexojë dhe pastaj nëpërmjet kufjeve të transmetojë atë në veshin e njeriut, gjithashtu kjo aparaturë mund të njohë fytyrat specifike dhe produktet komerciale.

Aktualitet