December 2016

Shumë tumore vijnë nga infeksionet

Një në gjashtë tumorë duhet t’i atribuohet ndonjë infeksioni sipas një studimi të fundit të bërë në këtë fushë. Kërkuesit e IARC (International Agency for Research on Cancer) me qendër në…