October 2016

Projekti për aeroportin e tretë në Stamboll

Analizë nga as. prof. dr. Huseyin Karamelikli, në lidhje me projektin për aeroportin e tretë ndërkombëtar të Stambollit, i cili është kandidat për t’u bërë më i rëndësishmi në aviacionin…