July 2016


Analizë – Tentativa tradhtare në Turqi

“Nuk lejoj të më prekësh atdheun, flamurin, Presidentin që e kam votuar vet, Kuvendin dhe deputetët që i kam votuar vet, unitetin dhe solidaritetin tim, besimin tim fetar, stilin tim…