Religjion

Gruaja e mirë

E pyetën një njeri të urtë: “Na e përshkruaj gruan e mirë, gruan e cila e lumturon burrin e saj”? Ai u përgjigj: “Grua e mirë është ajo grua, e…
BBC mund t’i transmetojë lutjet e xhumasë?

BBC së fundmi ka shqyrtuar prodhimin e saj fetar. Duke qenë ‘shumë e krishtere’, ajo mund të marr një vendim për të transmetuar drejtpërdrejtë lutjet e së premtës, për të…