Religjion

BBC mund t’i transmetojë lutjet e xhumasë?

BBC së fundmi ka shqyrtuar prodhimin e saj fetar. Duke qenë ‘shumë e krishtere’, ajo mund të marr një vendim për të transmetuar drejtpërdrejtë lutjet e së premtës, për të…