Religjion

PADREJTËSIA NUK HARROHET

Mësuesi e rrahu një ditë me shkop Me’munin. Përse më rrah?- i tha Me’muni. Hesht!- ia ktheu mësuesi. Kështu veproi me të edhe një ditë tjetër, por prapë nga mësuesi…Elementet dalluese të civilizimit Islam

Civilizimi njihet si: “Një sistem shoqëror që e ndihmon individin në shtimin e produktivitetit të tij kulturor”. Kështu, civilizimi ngrihet në katër elemente bazë të cilat janë: burimet ekonomike, sistemet…


Universiteti i parë islamik në Spanjë

Universiteti i parë islamik i Spanjës u hap në San Sebastian, në rajonin bask, me iniciativën e Universitetit Islamik të Minesotës në SHBA, i drejtuar nga teologu dhe juristi i…


Kanadaja lejon hixhabin për policet muslimane

Zëdhënësi Scott Bardsley pohon se hixhabi përmes uniformës së mirënjohur të kalorësisë policore kanadeze, më mirë do të shpreh diversitetin në shoqërinë kanadeze. Kalorësia Mbretërore e Policisë kanadeze (RCMP) ka…