Kulturë

Kalendari Historik!

Në vitin 1432 ka lindur Fatih Sulltan Mehmet-i. Njihet për atë se ka çliruar Stambollin, Kostandinopojën e dikurshme. Në mesin e ngjarjeve historike që kanë ndodhur në ditën e sotme…