Kulturë

UNESCO vendos për Mesxhid-i Aksa

UNESCO vendosi që të mbahet emri Mesxhid-i Aksa përball propozimit izraelit që ky kompleks të quhet “Mali i Skulpturës”. Qeveria e Palestinës priti me kënaqësi vendimin e Organizatës së Kombeve…


Kalendari Historik!

Në vitin 1432 ka lindur Fatih Sulltan Mehmet-i. Njihet për atë se ka çliruar Stambollin, Kostandinopojën e dikurshme. Në mesin e ngjarjeve historike që kanë ndodhur në ditën e sotme…