Ekonomi

Tregtia Shqipëri-Serbi

Dhoma e Përbashkët e Tregtisë mes Shqipërisë dhe Serbisë, pritet të rrisë shkëmbimet tregtare mes dy vendeve. Këtë vit në Shqipëri kanë hyrë 10 herë më shumë mallra nga Serbia…